1 2

Activiteiten

Boekhouding en jaarrekeningen

Wij verifiëren en corrigeren uw boekhouding tot een samenhangende en correcte voorstelling van uw firma, ten einde de jaarrekening te kunnen opstellen en deze als beleidsinstrument te kunnen gebruiken. Na goedkeuring van de jaarrekening staan we in voor de neerlegging bij de Nationale Bank. Ook indien u niet in de mogelijkheid bent om uw boekhouding in de loop van het jaar zelf bij te houden, kunnen we u een passende oplossing aanbieden.

Belastingaangiftes

Zowel voor vennootschappen, eenmanszaken, beoefenaars van een vrij beroep en verenigingen kunnen wij het nodige doen opdat uw belastingaangifte op een optimale manier zou worden voorbereid en ingediend. We distilleren de nodige gegevens uit de jaarrekening of uit de boekhouding en herschikken dit alles tot een consistent geheel, terwijl we op een correcte manier optimaal gebruik maken van de fiscale bepalingen.

Opvolging van diverse fiscale en andere verplichtingen

Naast de belastingaangifte, staan wij eventueel ook in voor de voorbereiding en indiening van uw BTW-aangiftes, BTW-listings, aangiftes in de bedrijfsvoorheffing, aangiftes in de roerende voorheffing, diverse fiscale fiches en opgaven, intrastataangiftes e.d.
We volgen niet alleen de fiscale verplichtingen op, maar begeleiden ook uw onderneming met hetgeen dient te gebeuren op gebied van statuten, verslaggeving, publicaties in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, neerleggingen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en wijzigingen in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen (KBO).

Advies en begeleiding

Bij ons kunt u terecht voor doelgericht en adequaat fiscaal en bedrijfseconomisch advies, alsook voor de nodige raadgeving op het gebied van accountancy. Ook voor kwantitatieve of andere optimalisaties en berekeningen bent u bij ons aan het goede adres. Verder kunnen we u begeleiden en adviseren bij het vervullen van de diverse verplichtingen op het vlak van het vennootschapsrecht. Ook verlenen we op uw verzoek de nodige assistentie bij de opmaak en de verdediging van uw kredietdossier bij uw bankinstelling. Ten slotte kunnen we u ook assisteren bij de start, de overname of de overlating van een handelszaak.
Gezien we uw onderneming op diverse vlakken kunnen volgen en bijstaan, krijgen wij en ook u een totaalbeeld van uw firma, zodat we ons in een goede uitgangspositie bevinden om met u actief mee te denken en u passende adviezen te verlenen.
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor een afzonderlijk advies of voor eenmalige opdrachten.
Wij volgen continu de actualiteit op vlak van fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht, zodat we maximaal gebruik kunnen maken van interessante recente ontwikkelingen.

Startersbegeleiding

Wanneer u overweegt om een activiteit als zelfstandige op te starten, wordt u geconfronteerd met een reeks vragen en problemen. Wij kunnen met u alles rustig doornemen en bespreken ten einde u een doelgericht en adequaat antwoord te bieden. Verder begeleiden we u stap voor stap bij de opstartprocedure en uiteraard ook nadien.

Fiscale controles

Bij fiscale controle verlenen wij u de nodige bijstand om deze gebeurtenis zo goed mogelijk voor te bereiden en te documenteren. De eerste voorbereiding uit het verleden betreft uiteraard een voorheen ingediende, goed gefundeerde en gedocumenteerde belastingaangifte. Ter gelegenheid van de controle verdedigen we maximaal uw fiscale belangen. Ook nadien kunt u op ons rekenen voor een optimale afhandeling.